Hvorfor blir det laget et enkeltvedtak når barnet ikke innvilges rett til spesialundervisning?

Det skal fattes enkeltvedtak både når spesialundervisning innvilges og når det blir avslått. Det er viktig for elevens rettssikkerhet at kommunen eller skolen fatter enkeltvedtak også når de avslår.

Enkeltvedtaket sendes til eleven og foreldrene. Eleven og foreldrene har rett til å klage på et enkeltvedtak. Klagen sendes til skoleeier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev