Hvordan vet jeg hva barnet mitt skal lære?

Det elevene i skolen skal lære er bestemt gjennom kompetansemål. Skolene skal sørge for at elevene oppnår kompetansemålene som er bestemt av læreplaner i forskjellige fag. Hvordan skolene tilrettelegger for at elevene skal lære det de trenger, er opp til skolene selv.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev