Hvordan ser vedtekter for FAU ut?

Henvendelser FUGs sekretariat viser at det er viktig med gode vedtekter eller regler for FAUs arbeid.

Vedtektene bør inneholde punkter som valg, møtehyppighet, taushetsplikt, rolleavklaringer, årsmøte, arbeidsgrupper, økonomi og håndtering av eventuelle konflikter. Det kan være en god ide å ha med et punkt om hvordan foreldrekontakter velges.

Vedtektene må tilpasses forholdene ved hver enkelt skole, men vi har laget et forslag til vedtekter som kan brukes som utgangspunkt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev