Hvor lang reisetid er det lov å ha med skolebuss?

Det er ikke noen absolutt grense for hvor lang reisetid til skole som er lovlig. Reisetid/reisevei skal være «akseptabel/forsvarlig». Dersom daglig skyss mellom elevens hjem og skole ikke er forsvarlig, plikter kommunen å tilby innlosjering, jf. opplæringslova § 7-1 fjerde ledd. I noen kommuner er det gitt nærmere retningslinjer i lokal forskrift om hva som anses som forsvarlig reisetid pr. uke.

 

Lang skolevei er likevel et svært viktig og tungtveiende moment når kommunen skal vurdere og avgjøre nedleggelse av din nær(ungdoms)skole.

 

En kort oversikt over de saksbehandlingsreglene som gjelder finner du her: Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev