Hvilken informasjon skal skolen gi meg om mitt barn?

Opplæringsloven som gjelder fra 1. august 2024 har en generell bestemmelse om skolens informasjonsplikt:

§ 10-8 Informasjon til elevane og foreldra
Kommunar og fylkeskommunar skal gi elevar og
foreldre den informasjonen dei har bruk for, mellom
anna om opplæringa, den enkelte eleven, skolemiljøet
og skolereglane, og om dei rettane og pliktene elevane
elles har. Kommunar og fylkeskommunar skal også gi
elevar og foreldre informasjon om retten til opplæring i
og på samisk.

I dette ligger det et krav om aktiv og kontinuerlig informasjon. Kommunen/fylkeskommunene er i praksis skolen. Informasjonsplikten skal sikre at elevene og foreldrene får nok informasjon til å vurdere om elevens rettigheter er oppfylt.

Nærmere regler om varsel ved fravær, foreldremøter og utviklingssamtaler finnes i Forskrift til opplæringsloven.

Reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven gjelder i tillegg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev