Hvilke rettigheter har foreldre når skolen trues av nedleggelse?

FUG får en del henvendelser om hvilke rettigheter foreldre har, og hvilke saksbehandlingsregler som kommunen må følge, ved forslag om nedleggelse av skoler.

Sivilombudsmannen har vurdert saker om skolenedleggelse og har presisert at de som blir direkte berørt av vedtaket, blant annet foreldre, må få anledning til å uttale seg gjennom FAU.

Barn berøres også av skolenedleggelser og har rett til å bli hørt som følge av bestemmelser i Barnekonvensjonen.

Landslaget for nærmiljøskolen har god kunnskap om hva det er viktig å tenke på for foreldre i møte med kommunen i prosesser om skolenedleggelser. Du finner mer på www.lufs.no

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev