Hvilke krav stilles til inneklima skolen?

I Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 6 står det at:

Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være helsemessig tilfredsstillende.

Faglige normer for inneklima følger av Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015 (fhi.no)

En kort oppsummering for ulike faktorer finner du her:

Temperatur: Mellom 19–26 °C

Luftkvalitet: Karbondioksydnivå (CO2) bør ikke overskride 1000 ppm CO2.

Lufthastighet: 0,15 m/s målt som middelhastighet over 3 minutter i oppholdsrom skal ikke overskrides.

Fukt: Fukt og råteskader og/eller synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme.

Radon: Så lave nivåer som praktisk mulig å få til i skoler og barnehager. Lavest mulig verdi anbefales for skoler og barnehager. Tiltaksgrense: 100 Bq/m³. Maksimumsgrensen er 200 Bq/m³ (ref. dsa.no).

Stråling: Holdes så lavt som praktisk mulig eller som god praksis tilsier (strålevernforskriften § 6).

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev