Hvem skal erstatte et ødelagt nettbrett som tilhører skolen?

Elever og foreldre kan holdes erstatningsansvarlige for skader eleven påfører skolens eller medelevers eiendeler. Skolen kan imidlertid ikke pålegge elevene eller foreldrene større erstatningsansvar enn det som følger av de alminnelige erstatningsrettslige reglene.

Skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2 regulerer erstatningsansvaret for barn og foreldre.
Barn kan holdes ansvarlig for skader de har gjort med vilje eller med uforsiktighet, men det skal blant annet tas hensyn til barnets alder og økonomi. Erstatningskrav mot barn er derfor svært upraktisk utover de helt symbolske krav. Foreldrenes ansvar for skader som deres barn har forårsaket er begrenset til 5000,- kroner per skade, med mindre foreldrene har «latt det mangle på tilbørlig tilsyn», altså at foreldrene ikke har passet så godt på som de burde gjort. Dersom foreldrene ikke har passet på så godt som de burde ha gjort kan de bli erstatningsansvarlig for større beløp enn kroner 5000,-.

Dersom nettbrettet blir skadet eller borte ved rene uhell eller tyveri kan ikke skolen kreve erstatning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev