Hvem av dem som arbeider ved skolen er omfattet av aktivitetsplikten?

Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte i skolen, både de som jobber i undervisning, SFO og skoleledelse. Plikten gjelder i tillegg merkantilt personale, kantineansatte, renholdere og driftsoperatører m.fl. som jobber i skolens lokaler eller på uteområdet gjennom deler av skoledagen.

Andre voksne som oppholder seg regelmessig på skolen er også omfattet av aktivitetsplikten. Det kan være helsesykepleiere, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og lignende.

Aktivitetsplikten innebærer at man som voksen skal følge med, gripe inn og varsle hvis man får mistanke- eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen eller skolevegen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev