Hva skjer med elevmappa når eleven bytter skole?

Elevmappa er betegnelsen på en samling dokumenter som vedrører skolens forhold til den enkelte elev – omtrent som en personalmappe for arbeidstakere.

Når en elev skal bytte skole oppstår det noen ganger spørsmål om hva som skjer med opplysningene i elevmappa. Elevmappa inneholder personopplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagt (forvaltningsloven § 13). Det framgår av opplæringsloven § 15-10 at ved skolebytte kan skoler hente inn personopplysninger fra andre skoler som er nødvendige for å oppfylle retten til grunnopplæring og retten til dokumentasjon på opplæringen. Deling av opplysninger som ikke er nødvendige, krever samtykke fra foreldre.

I forskrift til opplæringsloven § 22A-3 og § 22A-4 er det listet opp hvilke opplysninger som kan innhentes om elever og voksne deltakere i forbindelse med skolebytte og overgang til videregående skole.

Ved skolebytte:

  • Tidligere gjennomført opplæring, inkludert fagsammensetning
  • Karakterer som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis
  • Fravær som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis
  • Kartlegging av elever med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 og § 3-12 eller etter privatskoleloven § 3-5
  • De opplysningene fra vedtak om skolebytte etter opplæringsloven § 9A-12 som den nye skolen trenger for å kunne vareta eleven som blir flyttet og andre elever på skolen.

Ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring:

  • Om grunnskolen er fullført
  • Halvårskarakter fra 10. trinn
  • Karakterer som blir ført på vitnemål for grunnskolen
  • Fravær som blir ført på vitnemål for grunnskolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev