Hva skal vi gjøre med pengene som klassen har samlet inn når vi ikke får brukt opp alt sammen før elevene er ferdige med skolen?

FUGs generelle anbefaling er at man så langt man har anledning bruker fellesskapsmidler (klassekasse) til fellesaktiviteter.

Dersom det dreier seg om dugnadsmidler/basarmidler og liknende, står man i utgangspunktet fritt til å bruke pengene alternativt, herunder gi til et veldedig formål eller dele ut til alle elevene i klassen i like deler i kontanter.

Pengene som er samlet inn ved dugnad tilhører klassen og det er ikke naturlig at man får med seg «sin del» av klassekassen dersom man bytter klasse eller skole.

Dersom penger skal deles ut, bør det sjekkes om det medfører skatt eller avgift.

Dersom klassen har mottatt støtte fra legat eller fond, bør også evt. vilkår her undersøkes.

Det viktigste er, slik vi ser det at man ved involvering av elever/foreldre avgjør dette i en demokratisk prosess, og lar flertallet bestemme. Der det dreier seg om store barn, tenker vi at det er fornuftig å la elevene stemme over alternativene – utbetaling eller veldedig formål. Så får man vurdere om man evt. trenger en ny avstemming for å avgjøre hvilket veldedig formål, dersom det er det flertallet ønsker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev