Hva gjør en foreldrekontakt?

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Det kan være ulikt fra skole til skole hvordan man organiserer foreldrekontaktene. Uansett hvordan man gjør det, skal de som er valgt til foreldrekontakter, bidra til å skape et godt læringsmiljø i klassen og et godt fellesskap i foreldregruppen. FAU bør ha vedtekter der det også står hvordan foreldrekontaktene velges.

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren.

Les mer om Klassekontakten her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev