Hva forventes av meg som FAU-medlem?

Mange nyvalgte medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem og hva FAU egentlig skal arbeide med. Det aller viktigste er å være bevisste på at FAU jobber for fellesskapet. Enkeltelever og personalsaker skal ikke behandles i FAU.

FAU skal jobbe for et godt og inkluderende skolemiljø.
Du kan lese mer om FAU arbeidet her 

Lykke til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev