Hva er likeverdig opplæring?

Dette er et nasjonalt mål og et overordnet prinsipp som dekker alle sider ved opplæringen. Det skal gi alle like muligheter til opplæring, uavhengig av den enkeltes evner og anlegg, alder, kjønn, hudfarge, seksuell orientering, sosial bakgrunn, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning, eller hjemmets økonomi. “Likeverdig” innebærer ikke nødvendigvis at tilbudet skal være “likt”.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev