Hva er forskjellen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Tilpasset opplæring er noe alle elever har rett på. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstra utfordringer skal ha tilpasset undervisning og tilpassede oppgaver. Dersom du mener ditt barn trenger mer tilpassing enn det som blir gitt, bør du sende en skriftlig henvendelse til skolen og be om bedre tilrettelegging. Nevn gjerne konkrete tiltak du mener vil fungere for ditt barn.

Elever som ikke når kompetansemålene i læreplanen, eller som trenger hjelp for å nå dem, kan ha rett til spesialundervisning. Før elever får spesialundervisning, skal skolen henvise til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), slik at de kan gi en sakkyndig vurdering og anbefaling. Du kan også selv ta direkte kontakt med PPT. Foreldre og elever skal få gi sitt samtykke og få god informasjon før eleven skal utredes og underveis i prosessen. Dersom det blir bestemt at en elev skal eller ikke skal få spesialundervisning, er dette et enkeltvedtak og man kan klage på vedtaket.

Utdanningsdirektoratet har laget en god brosjyre om PP-tjenesten og spesialundervisning: «spesialundervisning på 5 minutter»

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev