Hva er et foreldrenettverk?

Foreldrenettverk vil si at foreldre i en klasse eller en gruppe blir kjent med hverandre og danner et formelt eller uformelt nettverk. De kan f.eks velge å ha faste kontaktmøter eller egne chattegrupper der de kan utveksle erfaringer om både dagligdagse saker og felles utfordringer knyttet til foreldrerollen.

Det kan være et forum for å bli diskutere felles «kjøreregler» for bursdagsfeiringer, skjermtid, innetider, oppdragelse eller andre saker som er aktuelle.  Hovedhensikten er at foreldre skal komme sammen, dele erfaringer og støtte hverandre. Når foreldre blir kjent med hverandre og hverandres barn, øker trivselen til både elevene og foreldrene. Det gir felles tilknytning til klassen/skolen og det legger grunnlag for inkludering i det sosiale fellesskapet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev