Har skoleelever taushetsplikt når de har arbeidsuke, utplassering, alternativ skolehverdag eller lignende på arbeidsplasser hvor det er taushetsplikt, f. eks i barnehager?

Reglene om taushetsplikt for dem som på en eller annen måtte jobber i skole og barnehage gjelder uansett hvor gammel man er.

 

Den unge skal skrive under på at han eller hun er kjent med innholdet i taushetsplikten på samme måte som andre ansatte. Når barn og unge prøver seg i arbeid eller noe som ligner på arbeid i f. eks barnehage, har de ikke lov til å dele opplysninger om noens personlige forhold som de blir kjent med i arbeidet. Man kan ikke straffes for brudd før man er 15 år.

 

Det er viktig at den unge som skal prøve seg i arbeid får god og forståelig informasjon om hva taushetsplikt er, og at skolen sammen med arbeidsstedet og elevens foreldre vurderer elevens modenhet i forhold til å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger.Det er også viktig at arbeidsstedet i størst mulig grad begrenser hva slags informasjon den unge får.

 

Det er viktig å være oppmerksom på at den unge kan få opplysninger om barna og foreldrene i barnehagen ved ren observasjon og deltakelse i barnehagemiljøet, slik som sosial og kognitiv fungering og hjemmeforhold.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev