Har rektor rett til å delta på FAU-møtene?

Nei, rektor har ikke rett til å delta på møtene i Foreldrerenes arbeidsutvalg (FAU).

Ved mange skoler er det likevel slik at rektor blir invitert til å være til stede på en del av møtet i FAU. «Informasjon fra rektor» kan for eksempel være en fast post på sakslista, enten på hvert møte eller på noen møter. Utveksling av gjensidig informasjon er som regel nyttig, både for rektor og medlemmene i FAU.

FAU er et foreldreorgan. Det er foreldrene ved skolen som velger FAU som sine talspersoner og bindeledd mellom skolen og foreldrene. Det er helt opp til FAU hvem det er aktuelt å invitere til FAU-møtene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev