Har foreldre rett til å ha med seg noen når de skal i møte med skolen?

Ja, foreldre har rett til å ha med seg en støtteperson når de skal i møte med skolen. Ofte føler foreldre at de står alene i møte med skolesystemet. Særlig i konfliktsituasjoner kan det være godt for foreldre å ha med seg en person de har tillit til når de skal i møte med skolen. Enhver myndig person kan være støtteperson for foreldrene. Denne personen kan være f.eks. en representant for en organisasjon som vedkommende er medlem av, en venn, en foreldrekontakt, eller en fra FAU. Det er selvsagt viktig at vedkommende selv synes det er greit å gå inn i enkeltsaker og da gjør det tydelig at en ikke er med i møtet som FAU leder f .eks., men kun som støtteperson.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev