Har elevene rett til friminutt?

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle trenger små pauser innimellom for å kunne lære, også skoleelever. Skolen må derfor legge til rette for pauser mellom undervisningsøktene, slik at elevene lærer best mulig.

En pause kan være å gjøre noe annet, det trenger ikke alltid bety friminutt. Det er skolen som bestemmer hvordan skoledagen skal legges opp, men gjennom råd og utvalg kan elever og foreldre si fra til skolen hva de mener om dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev