Fri hver onsdag – er det lov?

Opplæringsloven er ikke til hinder for at elevene har en fridag i uken og/eller ulik lengde på skoledagene gjennom uken. Selv om det ikke er så vanlig lenger, er det flere kommuner som har ordninger hvor de yngste elevene har en fridag i uken.

Dersom dere foreldre opplever at slik organisering er uheldig for barnas helse, trivsel og/eller læring, eller det byr på praktiske utfordringer knyttet til barnepass, kan du/dere ta det opp som en sak for diskusjon i FAU, og eventuelt videre med samarbeidsutvalget (SU) eller driftsstyret.

Kanskje kan skolen finne andre løsninger?

Ofte er dette et spørsmål om økonomi og organisering av skoleskyss. Derfor er det også mulig å diskutere dette med politikerne i kommunen, som er de som bestemmer hvordan kommunen bruker pengene de har til rådighet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev