Foreldregruppen på trinnet ønsker en lukket FB-gruppe hvor lærerne ikke har tilgang. Er dette så lurt?

Dersom man ønsker å legge til rette for et godt hjem-skolesamarbeid, vil direkte dialog mellom hjem og skole alltid stå som det viktigste verktøyet man har. Skolen kan ikke gjøre noe med det den ikke vet noe om.

Dersom foreldre reagerer på noe i skolehverdagen, bør de snakke direkte med skolen om dette – ikke ta saken opp i en lukket gruppe på FB. Hvis man mistenker at en utfordring kan gjelde flere enn ens eget barn, kan man ta det opp med klassekontakten.

En Facbook-gruppe kan være en fin arena for å kommunisere i foreldregruppen, men den egner seg etter vår mening ikke til saker som krever spesiell oppfølging fra skolen. Innholdet på denne siden bør være av en slik art at det kan leses av både lærere og elever.

Du kan også finne gode tips og råd om foreldregruppe på Facebook på f. eks. barnevakten.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev