For hvor lang tid velges FAU-representanter?

Det er ingen bestemmelse som sier noe om dette.
Det vil være ulikt fra skole til skole hvordan FAU settes sammen og hvor lenge representantene sitter i FAU.

Det kan være lurt å velge FAU-representanter for to år og velge halvparten hvert år. Når ikke alle er nye samtidig, vil det sikre en kontinuitet i arbeidet. Man opparbeider en kompetanse det første året som kan komme til nytte det andre.

FUG anbefaler at valg til FAU finner sted før sommerferien. Slik er utvalget klar til innsats allerede ved skolestart.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev