Finnes det noen krav til skolens uteområde?

I Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 4 står det:

Virksomhetens lokaler og uteområder skal være utformet slik at de fremmer helse, trivsel, lek og læring for alle barn og elever. Behovene til barn og elever med funksjonsnedsettelse skal ivaretas. Lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, og forebygge sykdom, skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser.

Forskriften stiller krav til utformingen av uteområder, og ikke krav til arealstørrelse. Kravet til helsefremmende uteområder forutsetter imidlertid at uteområdet har en viss størrelse for å få plass til kvaliteter i utformingen, som naturelementer, variert terreng m.v. for å sikre mangfoldig bruk og forhindre slitasje.

HER kan du finne mer om arealnormer for uteområder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev