Finnes det noen grense for klassestørrelse?

Klassedelingstallet ble fjernet fra opplæringsloven i 2003. I praksis betyr det at det ikke finnes noen tallfestet grense for hvor mange elever man kan ha i en klasse. Opplæringsloven sier imidlertid at klassene eller gruppene ikke må være «større enn det som er pedagogisk eller trygt forsvarlig» (opplæringsloven § 8-2).

I 2018 ble det innført en norm for lærertetthet på skolenivå som viser antall elever pr lærer i ordinær undervisning. Ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med.

I dag er lærertetthetsnormen slik:

  • 4.trinn: 1 lærer pr 15 elever
  • 7.trinn: 1 lærer pr 20 elever
  • 10.trinn: 1 lærer pr 20 elever

Normen regnes ut på trinn- og skolenivå. Dette betyr at skolen har en viss frihet til å bestemme fordeling av lærerressurser så lenge de samlet sett ivaretar normen på hvert av de tre trinnene.

Det er altså ikke slik at hver enkelt klasse må ha bemanning i samsvar med normen.

Dersom du ønsker å vite hvordan ditt barns skole ligger an i forhold til lærertetthetsnormen, kan du finne ut dette her:
Lærernorm for grunnskolen – kalkulator

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev