Er ting som barna har med seg hjemmefra forsikret når de er på skolen/SFO?

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Den obligatoriske elevforsikringen dekker ikke skade på briller og andre eiendeler, det er en ulykkesforsikring, ikke en forsikring av gjenstander. Noen skoler har ordninger hvor elever får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har. Ta kontakt med skolen eller kommunen for å høre hva som gjelder på din skole. Det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen.

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som skolen burde ha stoppet, kan man be skolen om erstatning. Det samme gjelder hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev