Er klasselistene offentlig informasjon?

Klasselister er offentlige og kan deles med foresatte. Offentlighetsloven regulerer dette og gjelder også for skoler. Dersom det er informasjon som enten direkte eller indirekte røper taushetsbelagt informasjon, så skal skolen ikke dele dette. Dersom klasselister kun brukes internt og ikke deles med foreldre, medfører dette at
klasselistene også kan unntas fra innsyn etter offentlighetsloven § 14.

Opplysninger om hvem som har foreldreansvar for et barn er som hovedregel ikke taushetsbelagt, det samme gjelder vanlige kontaktopplysninger. Man kan likevel som forelder/foresatt be om at skolen ikke deler slik informasjon på f.eks. klasselister. De fleste skoler har rutiner hvor de spør foreldre om tillatelse til å dele kontaktinformasjon, og det mener FUG er en god måte å løse det på.

Datatilsynet har anbefalt at klasselister, kontaktinfo til foreldre etc. ikke legges ut på nett. Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev