Er det lov med Pride-markeringer i skolen?

UDIR har i et brev datert 2. juni 2022 uttalt følgende:

«Skolen har et lokalt handlingsrom til å velge å ha en Pride-markering som en måte å belyse og gi kunnskap i tråd med læreplanverket, om f. eks. mangfoldet innen kjønn og seksualitet og for å lære å ta andres perspektiv.

Skolen bør i forkant informere om markering av Pride og ha et bevisst forhold til hvordan aktiviteter legges opp slik at disse er i tråd med opplæringsloven og læreplanverket. Dersom skolen velger å markere Pride, bør markeringen legges opp slik at fritaksretten aktualiseres så sjeldent som mulig. Elevere som benytter seg av fritaksretten, skal fortsatt få kunnskap om de aktuelle kompetansemålene, selv om de ikke deltar på hele eller deler av Pride-markeringen på skolen.»

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev