Skal foreldrene delta i skoledemokratiet på videregående skole?

Opplæringsloven som gjelder fra 1. august 2024 bestemmer at:

«Kvar grunnskole skal ha eit arbeidsutval som er valt av foreldra på skolen. Foreldra kan velje å organisere seg på andre måtar. Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for atdet blir fastsett kva for andre brukarorgan skolane skal
ha.

Elevane og foreldra skal vere representerte i organ ved grunnskolar, og elevane skal vere representerte i organ ved vidaregåande skolar.»

Begrunnelsen er at elevdemokratiet «overtar» for foreldreorganene når elevene blir så voksne at de forutsettes å være i stand til å ivareta fellesinteresser selv.

Skolens plikt til å gi opplæring i «samarbeid og forståing med heimen» gjelder likevel også i videregående skole. Det er ikke forbudt å opprette brukerorgan ved videregående skole hvor foreldre deltar. Det kan virke positivt på skole-hjem samarbeidet, opplæringen og skolemiljøet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev