Er det foreldreråd og FAU på videregående skole?

Opplæringsloven bestemmer at det skal være foreldreråd og FAU i grunnskolen, men ikke på videregående. Begrunnelsen er at elevdemokratiet «overtar» for foreldreorganene når elevene blir så voksne at de forutsettes å være i stand til å ivareta fellesinteresser selv.

Skolens plikt til å gi opplæring i «samarbeid og forståing med heimen» gjelder likevel også i videregående skole. Noen videregående skoler velger derfor å opprette foreldreråd og/eller FAU, og synes at det virker positivt på skole-hjem samarbeidet, opplæringen og skolemiljøet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev