Datteren min sier hun kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel. Skal jeg ikke få beskjed om dette fra skolen?

Både elev og foreldre skal varsles hvis det er fare for at eleven kan få noe annet enn God i halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i adferd.

Unntaket er hvis skolen har brukt nedsatt karakter som en sanksjon for en enkelthendelse etter ordensreglementet. Da vil det naturlig nok ikke være mulig å varsle. Utfyllende om god praksis, dialog hjem-skole, elevens stemme.

Varselet skal gis med en gang læreren er i tvil om eleven kan få karakter. Hensikten med varselet er at eleven skal ha mulighet til å unngå nedsatt karakter i orden eller adferd.

Varsel skal alltid gis skriftlig.

Foreldrene skal ikke varsles etter at eleven er myndig (18 år).

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev