Barnet mitt snakker norsk på skolen og familiens morsmål hjemme. Har barnet rett på morsmålsundervisning?

Et godt utviklet morsmål er bra når man skal lære seg andre språk. Utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet hjelper elevene å beherske det norske språket, blant annet fordi de vil kunne sammenligne norsk og sitt eget morsmål og lære av det.

Barn med et annet morsmål kan ha rett til opplæring i sitt eget språk. Morsmålsopplæring er opplæring i ens eget morsmål og gis for å hjelpe elevene til å kunne følge den vanlige undervisningen.

Dersom du er i tvil om hva ditt barn har rett til, kan du ta kontakt med skolen. De vil svare deg ut fra kunnskap om hvordan barnet fungerer i ulike typer undervisning gjennom skolehverdagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev