Barnet mitt har spesialundervisning i flere fag, men IOP gir meg lite informasjon om undervisningen. Er det krav til hva en IOP skal inneholde?

I tillegg til en rekke formelle opplysninger, skal IOP inneholde oversikt over hovedmål for opplæringen, timetall til spesialundervisning og plan for hvert enkelt fag det gis spesialundervisning i.

Fagplanene skal ha tydelige beskrivelser av:

  • Elevens mål; disse bør være presist formulert og målbare
  • Innhold og fokusområder; her beskrives det hva eleven skal jobbe med for å nå målene som er satt
  • Arbeidsmåter og organisering; her beskrives hvordan undervisningen er lagt opp og hvordan ressursene er tenkt benyttet
  • Læremidler, digitale verktøy og hjelpemidler; her beskrives hva eleven trenger av bøker, programvare og spesielt utstyr – ut over det klassen bruker ordinært
  • Evalueringstidspunkt

Du finner flere detaljer rundt innholdet i IOP her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev