Barnet mitt har en hørselshemming og går i en ordinær klasse. Hvilken informasjon bør medelever og foreldre få om det å ha en hørselshemming?

Gjennom mange år har vi i FUG sett at åpenhet, informasjon og samarbeid, både mellom hjem og skole, men også innad i foreldregruppen, er til stor hjelp for de elevene som trenger noe ekstra. Det forutsetter tillit mellom hjem og skole. Foreldre må være trygge på at den informasjon de samtykker til å dele, brukes til beste for barnet og bidrar til å skape et godt og inkluderende klassemiljø.

God praksis rundt elever med hørselshemming, kan handle om at:

  • elever og foreldre får god informasjon om hvordan det er å ha en hørselshemming
  • elever og foreldre vet hvem de kan spørre dersom de har spørsmål rundt temaet
  • at kilder til tegnspråkkunnskap gjøres kjent blant elever og foreldre

Når foreldre får god informasjon, vil de bedre kunne støtte opp om skolens arbeid med å gjøre tegnspråk til en naturlig del av skolehverdagen.

Det kan f.eks. handle om at:

  • skolen legger til rette for at alle elevene i klassen eller på trinnet lærer seg en rekke grunnleggende tegn
  • tegnspråk brukes naturlig i alle klassens aktiviteter, slik at hele gruppen av elever får trening i å kommunisere på språket på en naturlig måte
  • at tegnspråk synliggjøres og benyttes naturlig ved ulike arrangementer på skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev