Barnet mitt har byttet skole innad i kommunen. Har hun rett til skyss?

Når det gjelder skyss til en annen skole enn nærskolen, er retten først og fremst knyttet til årsaken til hvorfor eleven går på en skole som ikke er nærskole. Eleven har rett til skyss dersom skolevalget er nødvendig for at han/hun skal få oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven. For eksempel vil en elev som bytter skole fordi eleven ikke kan få et trygt og godt skolemiljø på nærskolen ha rett til skyss. Det samme gjelder elever som for eksempel får morsmålsopplæring på en annen skole.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev