Barnet mitt fikk en tannskade som følge av et uhell på veg til skolen. Skolen mener deres forsikring ikke dekker slikt. Er dette riktig?

Nei, dette er ikke riktig.

Opplæringslovens § 13-3b pålegger kommunen/fylkeskommunen å sørge for ulykkesforsikring for elevene.

I forskrift til opplæringsloven utdypes det i § 8-4 når og hvor forsikringen skal gjelde:

Forsikringen skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har hendt
a. på opplæringsstedet i opplæringstiden
b. på veg mellom hjem og opplæringssted
c. under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringen, og på veg mellom hjem og arbeidsplass
d. under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for
e. under Operasjon dagsverk og andre lignende elevaktiviteter, og mellom hjem og det sted der aktiviteten skjer
Likestilt med hjem i pkt. b, c og e er annen oppholdsplass.

For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tid elevene holder seg på skolen, men ikke i ferier og lignende fravær når elevene ikke er under tilsyn av skolen. Forsikringen gjelder likevel på reiser mellom hjem og skole i sammenheng med slikt fravær.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev