Barnet mitt er utredet av PPT. Hva er en sakkyndig vurdering?

En sakkyndig vurdering er et dokument som gir oversikt over hvilke utredninger som er gjort, og hva man har funnet ut om elevens styrker og særskilte behov. Den sakkyndige vurderingen skal konkludere med om eleven har rett til spesialundervisning eller ikke. I denne prosessen har PPT plikt til å rådføre seg med eleven og foreldrene i arbeidet med å utforme et eventuelt tilbud om spesialundervisning. Det skal legges stor vekt på elevens og foreldrenes synspunkter. Den ferdige sakkyndige vurderingen sendes både skoleeier, skole og dere som foreldre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev