Barnet mitt er innvilget rett til spesialundervisning. Nå sier skolen at de skal lage en IOP. Hva er det?

IOP står for individuell opplæringsplan. Opplæringsloven paragraf 5 sier at alle elever som har fått vedtatt rett på spesialundervisning skal få en individuell opplæringsplan. Hensikten med en slik plan er at eleven skal få et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen gjort av PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

Du kan lese mer om IOP her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev