Barnet mitt blir mobbet. Kan jeg ta direkte kontakt med mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen i forbindelse med at barnet blir mobbet
  • veilede i fastlåste konflikter
  • gi bistand til skoleledelsen for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Det er mobbeombud i alle landets fylker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev