Slik sikrer du struktur og flyt i FAU-arbeidet

Foreldremøte på skole
Bildet er tatt ved et FAU-møte og viser fornøyde foreldre på Brøttum skole i Ringsaker. Lengst til høyre sitter Stian Undbekken.

Det finnes mange måter å lage et godt utgangspunkt for FAU-arbeid, men noen tar det til et nytt nivå. I FAU på Brøttum barne- og ungdomsskole deler man mer enn gjerne gode tips.

I Nordre Ringsaker sitter Stian Undbekken og mener alvor med FAU-arbeidet. Han er over gjennomsnittet opptatt av å få en god struktur og flyt i arbeidet og imponerer FUG med opplegget de har opprettet i eget team for FAU-representantene.

– Grunnlaget for teamet vårt er at det skal være veldig brukervennlig. Vi vet jo at alle slags foreldre kommer inn og det er de færreste som kan bruke mye tid på dette i en travel hverdag, sier han og legger til at det også funker godt på mobilen.

Motivasjon og informasjon i Teams

FUG råder FAU til å kontakte kommune eller skole for å få tilgang til et egnet arbeidsområde, om de ikke allerede har dette. Eget arbeidsområde gir struktur og forutsigbarhet for arbeidet som blir lagt ned. FAU Brøttum har fått hjelp av skolen.

– Arve Vikøren, som er skolens it-rådgiver, har vært rask og god til å hjelpe oss. Et skoleår går raskt og da er det viktig at det er framdrift i utviklingsarbeidet.

Bildet viser en av løsningene som kan være til inspirasjon for andre FAUer: nyhets- og infosida som FAU ved Brøttum skole har satt opp i Teams for FAU og foreldrekontakter.

Som rådgiver i et kommunalt eid it-selskap kjenner FAU-leder Undbekken godt til mulighetene og funksjonaliteten i Teams.

– Vi kan selv opprette dokumenter og chatte, men skolens it-ansvarlige eier teamet. Chatstrengen blir raskt lang og det er fort gjort å rote bort dokumenter der. Derfor har vi organisert filene i mapper, men det er krevende å lete etter info i mapper. Det er grunnen til at vi også satt opp vår egen infoside der det legges ut fortløpende nyheter, info om aktuelle prosjekter, og info om kommende møter. Her finner du det du trenger av nasjonale og lokale ressurser på nett. Rett og slett for å skape motivasjon og interesse for hjem-skole samarbeid, men også info spesielt rettet mot arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen.

Lag fokusområde og årshjul

FAU-lederen er godt fornøyd med dokumentene som ligger til grunn for de tillitsvalgtes arbeid. FAUs handlingsplan er koblet sammen med årshjulet og sikrer at FAU aktivt medvirker i:

  • Vurdering av skolen
  • Utviklingsarbeid i skolen
  • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
  • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
  • Sosiale tiltak for elevene
  • Organiseringen av undervisningen
  • Utforming av skolens eget mål
  • Arbeidet med det fysiske skolemiljøet
  • Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
  • Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole
Bildet viser FAU Brøttum sin handlingsplan og årshjul. Sakslista til FAU-møtene er koblet sammen med FAUs handlingsplan som igjen er koblet sammen med årshjulet.

Sørg for kontinuitet i arbeidet

FAU på Brøttum har et mål om å bidra til et best mulig hjem-skole samarbeid for å skape et trygt og godt psykososialt læringsmiljø for elevene. Ved hjelp av et trappesystem skaper de tydelig struktur for FAUs arbeid.

– For å sørge for kontinuitet og utvikling når det kommer inn nye folk i FAU har vi laget en trapp som viser hva vi jobber med å få på plass, hvor vi er i mål og hvor vi har mer å gjøre. Dette skal sikre at FAU får en riktig posisjon på aktuelle arenaer for samarbeid med skolen, sier Undbekken.

De ulike kulepunktene i trappa markeres med rød, oransje eller grønn farge, alt etter hvor langt de har kommet i prosessen.

For å sørge for utvikling i arbeidet gjennom skoleåret og fra år til år har FAU Brøttum utviklet en trapp forteller dem hvor de er i jobben med å skape et godt hjem-skole samarbeid. De ulike punktene markeres i fargekoder ut fra hvor langt de har kommet i arbeidet.

Selv om det er lagt ned mye arbeid for å skape et velfungerende FAU på Brøttum har Undbekken ingen problemer med at andre stjeler ideene deres.

– Nei, det er bare moro det, bare ta kontakt, sier FAU-lederen som har nye planer på blokka.

– Det kunne vært interessant om alle foreldre hadde tilgang på teamet. Planen videre er å få på plass gode informasjonssider fra FAU på nettsidene til Brøttum skole. Først og fremst for å bidra til et bedre skolemiljø i en «normal-situasjon», men også i faser når noe er vanskelig og man trenger hjelp. Holdningsarbeidet er ikke noe vi ønsker at bare de 36 fra FAU og klassekontaktene skal se, men alle foreldrene på skolen, avslutter han.

Flere og flere tar vare på arbeidet

Seniorrådgiver i FUG, Asbjørn Tolo, gir stående applaus når han hører om jobben som gjøres i Nordre Ringsaker.

– Det er et veldig godt opplegg i Brøttum, de legger lista høyt, og selv om vi ikke kan forvente at alle gjør det på samme måten er det kjekt å se hva som er mulig, sier Tolo og skryter også av skolen som tilrettelegger.

Uklarheter rundt rådsorgan topper stadig rådgiverstatistikken til FUG.

– Vi opplever at flere og flere skoler ser verdien av at FAU kan ta vare på arbeidet som blir gjort. At alle referatene, alle rutinene, og alle skriv som blir produsert blir tatt vare på, sånn at når FAU skifter leder, eller mer eller mindre hele mannskapet så ligger dette lagret på et område som kommunen har gitt til FAU. Da er Teams, løsninger fra Google eller andre lignende plattformer glimrende alternativer. Er man usikker på hvordan man skal gjøre det er det lurt å kontakte kommunen eller skolen, avslutter Tolo.

Finn mer støttemateriell for FAU i verktøykasse for FAU

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev