Skolemiljøutvalg

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Skolemiljøutvalget er et utvalg bestående av elever, foreldre, skolens ledelse og ansatte, kommunen (grunnskole) og fylkeskommunen (videregående). Elevene og foreldrene skal være i flertall.

Opplæringsloven paragraf 11 sier at “Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.”

Skolemiljøutvalget har som oppgave å bli enige om hva som er et godt skolemiljø og legge planer for hvordan man oppnår dette.

Dette innebærer for eksempel prioritering og konkrete planer for å:

  • Stoppe mobbing og hindre at noen føler seg utenfor.
  • Forbedre det fysiske læringsmiljøet.
  • Følge med på skolens planer for trivsel og det sosiale miljøet og følge opp disse, samt foreslå slike aktiviteter selv.
  • Gi innspill til ordensreglementet.
  • Følge opp Elevundersøkelsen.

Deltakelse og myndighet

SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak selv, men passer på og følger opp at forbedringer gjøres. Foreldre og elever skal spesielt bli hørt i sakene i utvalget og skal være i flertall. Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, men hvis de ikke er til stede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme. De skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis de likevel får høre om noe som gjelder en annen elev, har de taushetsplikt.

Utvalget har rett til å være med når skolen lager planer for skolemiljøet, være med i møter med skoleledelsen og gi råd til rektor som har ansvaret for at skolen oppfyller lovens krav om et godt skolemiljø.

LES om andre råd og utvalg i skolen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev