Russeamnestiet i skolen må bort!

Bildet viser russ ute i gatene under 17. mai-feiring.

Lærere, skoleleder og foreldre kan ikke skifte filter når elevene nærmer seg russetiden. Barna våre trenger fremdeles voksne som holder i rattet – ikke la russekatalogen overskygge regelverk og sunn fornuft.

Debatten-sendingen om ekskludering og utestengelse i russetida på NRK 21. april var sterk kost, og forhåpentligvis en øyeåpner for alle involverte parter. Mellom mørke historier om utenforskap fantes det også lysglimt. Som for eksempel Emma Ingebritsen fra Haugesund. I mars tok 18-åringen et brutalt oppgjør mot ekskluderende russegrupper og fester. Hennes mål med å inkludere alle er innlysende, men skammelig lite utbredt.

Ombudet for barn og unge i Viken har også kommet med et godt og konstruktivt tiltak. De samlet politiet, helsesykepleier, foreldre og russens hovedstyre til et informasjonsmøte for foreldrene til elever fra 10. trinn og oppover. Målet var å ta ekskluderingen ved roten.

Følg denne lenken for å se infomøtet til Ombudet for barn og unge i Viken for foreldre til elever i 10. trinn, vg1 og vg2.

Eldre ungdom – samme regler

Så hva kan vi som ansvarlige voksne, som er tett på barn og ungdom gjøre? Vi kan gjerne slippe opp tau når barn blir ungdom, men vi må ikke miste grepet helt. Det er riktig å forvente en økende selvstendighet og modenhet rundt hvilke valg barna tar etter hvert som de blir eldre. Ballasten de har med seg på videregående skole og over i voksenlivet skal hjelpe dem til å gjøre gode valg for seg selv og andre, men et godt samarbeid mellom elevene, skolen og foreldrene er et avgjørende sikringstau for å skape trygghet for alle.

Fra første skoledag i grunnskolen lærer elever å være venner og å inkludere. De danser Bli-Med dansen, har vennebenker, trivselsagenter, synger her er mobbefritt, har Det er mitt valg-kampanjer, vennegrupper, lærer om empati, og andre tiltak som skal sørge for at alle har et trygt og godt skolemiljø.

Vi vet at det er stor lokale forskjeller i russe-Norge. Men vi reagerer på historiene vi hørere fra flere skoler der elever forteller om at første skoledag startet med russerelaterte ekskluderingsritualer. Ut fra historiene vi har fått fra modige russ i media ser det ut til at altfor mange lærere, skoleledere og foreldre skifter til et grovmasket filter og amnesti så lenge handlingene er russerelaterte. Det skulle være unødvendig å minne lærere, rektorer, men også foreldre, på at paragraf 9 A også gjelder i videregående. Hele videregående.

LES MER OM: Mobbing – foreldrenes og skolens ansvar

Ikke greit, uansett skole

Hvor uakseptable hendelsene som slipper igjennom det grovmaskede filteret i videregående er, blir tydeligere med å sette dem i ungdomsskolekontekst. Hva gjør du som foresatt dersom:

Barnet ditt kommer hjem etter en dag på ungdomsskolen og forteller at elevene hadde stått i en ring på skolen, og stemt hverandre inn eller ut av grupper?

Lærerne stod og så på at elevene valgte fotballag i friminuttet og at din unge ble valgt sist, eller ikke fikk være med i det hele tatt?

En gruppe i klassen gikk med gensere som avgjorde hvem som fikk lov til å sitte sammen i kantinen og spille sammen på Playstation etter skolen?

Lærere og skoleledelse ville ha fulgt aktivitetsplikten og grepet inn. De ville kontaktet foreldrene og fulgt opp saken etter boka. Alternativt kunne foreldrene meldt saken til skolen.

Det er ingen grunn til å legge regelboka på hylla i videregående. Ved å skrangle med verktøykassa ved første tegn til mobbing og ekskludering ved skolestart på videregående, har vi en sjanse til å komme de negative grupperingene til livs.

Vår plikt å varsle

Slipper vi opp for tidlig? Og er vi for feige til å stille opp for våre egne som rektorer, lærer og foreldre! Loven er lik, så hvorfor trykke på pause?

Vår oppfordring til foreldre, lærere, skoleledere og andre er å beholde et finmasket filter og ikke la russetida overskygge lovverket. Behovet for voksne som bryr seg og setter grenser minker ikke når man fyller 16. Det som ikke er greit på ungdomsskolen er heller ikke greit på videregående. Blir ditt barn ekskludert, krenket eller mobbet på en annen måte så må du si i fra. Skolen har en plikt til å starte undersøkelse og iverksette tiltak.

Den hjerteskjærende fortellingen som Jonas Rys Sakrisvold fortalte til NRK handler ikke bare om systematisk, russerelatert utestengelse. Det er også en historie om en mor og en gutt som tok tak i ting, som sa ifra. Rys Sakrisvold endte opp på pluss-sida. Der er det plass til flere. Vi som foreldre må gjøre vår del av jobben, men trenger hjelp fra dere andre.

Amnestiet som følger med russetida må fjernes. Regler må være regler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev