Begynne på ungdomsskolen

Elevane begynner på ungdomsskolen det året dei er 13 år, og avsluttar det året dei vert 16. Ungdomsskolen er 8. – 10. trinn og markerar avslutninga på grunnskolen for elevane.

På ungdomsskolen vert mykje nytt, og meir alvorsprega.

Her er noko av det som vert nytt på ungdomsskolen:

Når dei begynner på ungdomsskolen får elevene også et fag som heter utdanningsvalg, som skal hjelpe elevene til å ta mer kvalifiserte valg om egen utdanning. På ungdomsskolen får elevane òg eit fag som heiter utdanningsval, som skal hjelpe elevane til å ta meir kvalifiserte val om eiga utdanning. I utdanningsval lærar elevane om dei ulike studieretningane og kva arbeidsmoglegheiter dei gir.

Korleis få til ein god overgang mellom barneskole og ungdomsskole?

Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole kan kjennast litt skummel for nokre elevar, difor er det viktig at dei får førebu seg godt. Eit godt samarbeid mellom skolane i nærmiljøet, med besøksdagar, informasjonsmøte med elevane og dei føresette der det finst tid til å få svar på spørsmål, er viktig. Eit godt heim-skole-samarbeid er like viktig på ungdomsskolen som på barneskolen.

Kva kan du som føresatt gjere for at overgangen frå barneskolen til ungdomsskolen vert så god som mogleg?

 • Skaff så mykje informasjon om skolen som mogleg, og sjå på det saman med barnet ditt. De kan til dømes lese om korleis skolekvardagen ser ut, korleis dei jobbar med skolemiljø, om skolehelsetenesta osv.
 • Har du spørsmål til skolen, skriv gjerne ein e-post.
 • Har barnet ditt behov for spesiell tilrettelegging eller spesialundervisning? Snakk med den nye og den gamle skolen om dette i forkant, slik at overgangen vert best mogleg, og at den nye skolen kan legge til rette for barnet ditt så godt som mogleg.
 • I startsfasa på ny skole:
  – Ta kontakt med kontaktlæraren for å skape eit godt samarbeid.
  – Spør barna om skolekvardagen – gjer det til ein del av kvardagspraten.
  – Ta del i sosiale arrangement og føresettmøte saman med andre føresette og meld deg til å hjelpe å arrangere til dømes sommarfest eller turar.
  – Engasjer deg som føresett-/klassekontakt eller føresettrepresentant i FAU – slik kan du vere med å påverke skulekvardagen til barna.
LES OGSÅ: Begynne på skole og SFO
LES OGSÅ VÅR BROSJYRE: Har du barn som skal begynne på skolen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev