Ny undersøkelse: Lærere bruker tre timer i uka på dialog med foreldre

Skolen og lærere bruker timevis på foreldre
Skolen og lærere bruker timevis på foreldrekontakt hver uke. På bildet ser du tekstbokser med fiktive eksempler på foreldrekontakt.

Foreldre mener at de maser mindre enn det lærerne synes at de gjør. Lærerne mener at de er bedre på å involvere foreldrene enn det foreldrene synes. I vår nye undersøkelse hører vi fra både lærere og foreldre.

– Svarene fra lærerne forklarer hvorfor en del av dem ser på foreldre som kravstore, sier FUG-leder Marius Chramer etter å ha lest gjennom FUGs nye undersøkelse. Her blir foreldre og lærere stilt ulike spørsmål om skole-hjem samarbeid.

702 foreldre og 401 lærere har blant annet svart på spørsmål om konflikthåndtering, foreldrenes evne til å følge opp informasjon fra skolen og hvorvidt skolen ser på foreldre som en ressurs.

– Må huske at vi foreldre blir en flokk

Så godt som alle foreldrene mener de er gode eller svært gode på oppfølging av informasjon og beskjeder fra skolen. En av fire lærerne opplever tvert imot at foreldrene er dårlige eller svært dårlige på å følge opp.

Undersøkelsen viser også at foreldre mener at de i liten grad sender beskjeder til læreren som krever svar på dagen. Slik opplever ikke læreren det. Svært mange svarer at de blir kontaktet av foreldre flere ganger per dag eller daglig. I snitt bruker lærere tre timer i uka på dialog eller samarbeid med foreldre. 25 prosent bruker mer enn fire timer.

– Vi må huske at lærerne forholder seg til foreldreflokken og derfor svarer basert på et samlet inntrykk. Det gir et helt annet bilde enn det vi som enkeltforeldre ser. Det må vi ta inn over oss. Foreldre kan helt klart bli flinkere på å følge opp info fra skolen. Vi kan også bli bedre på å stille avklarende spørsmål i de faste møtepunktene vi har med skolen.

Uenige om forventninger

Så godt som samtlige lærere mener at de informerer foreldre om hva skolen forventer av dem, og hva foreldrene kan forvente av skolen. Foreldrene er ikke av samme oppfatning; en av tre mener at skolen i liten grad har gjort slike forventningsavklaringer.

– Manglende forventningsavklaring kan føre til usikkerhet i foreldregruppa og at lærerne opplever foreldresamarbeidet som en tidstyv. Samtidig som foreldre kan bli flinkere på å følge opp informasjon fra skolen, er det åpenbart en del lærere som kan være mer offensive og flinkere til å gi foreldrene det de trenger for å kunne følge opp egne barn.

– Et tett skole-hjem samarbeid er viktig, men foreldre kan helt klart bli bedre på å redusere trykket på lærere slik at de kan bruke mer tid på elevene. Lurer du på noe om lekser eller bekledning til turdag, så kan du med fordel ta det med andre foreldre, enn med læreren, råder Chramer.

Andre funn av interesse:

  • 65 prosent av lærerne svarer at de har opplevd konflikter i samarbeid med foreldrene. 17 prosent av foreldrene har opplevd konflikter andre veien.
  • 93 prosent av lærerne synes skolen samarbeider godt når det oppstår krevende situasjoner. I foreldregruppa sier 63 prosent av foreldrene at skolen samarbeider godt i krevende situasjoner.
  • På spørsmålet «I hvilken grad opplever du at skolen lykkes med å samarbeide med alle foreldre?» oppgir 84 prosent av lærerne at de lykkes – 63 prosent av foreldrene opplever dette.

Her finner du hele undersøkelsen som ebok

Her finner du flere foreldreundersøkelser

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev