Ungdomsskolereform

Biletet syner to barn som formar eit hjarte med hendene sine
Biletet syner to barn som formar eit hjarte med hendene sine

FUG har gjeve innspel til Forsknings og utdanningskomiteen på Stortinget knytt til representantforslag om ei heilskapeleg ungdomsskolereform. Vi har peika på foreldre som ein viktig ressurs i styrkinga av kvaliteten i ungdomsskolen.

Representantar frå partiet Høgre kom i oktober 2021 med forslag om å innføre ei ungdomsskolereform. Det var videohøyring 11. januar 2022.

Heile representantforslaget finn du HER.

Deltok i høyringa

Marius Chramer deltok i høyringa og peika mellom anna på at det er naudsynt å involvere foreldreerspektivet, og at begrepa «tidlig innsats» og «tett på» er vesentlege i arbeidet med å gjere ungdomsskolen betre og meir praktisk og motiverande. Du kan sjå innlegget til Marius HER frå om lag 37 minutt ut i opptaket.

Ei skriftleg utgåve av innspelet til FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev