Tilpassing av lovar på grunn av krigen i Ukraina

FUG har svara på høyring om midlertidige endringar i lovverket grunnna krigen i Ukraina. Vi meiner at ein må vere varsam med å innskrenke rettane til born og unge, når vi ikkje veit korleis denne krisa vil påverke skulekvardagen.

Regjeringa har fremja forslag om tilpassing av mellom anna opplæringslova for å møte utfordringa krigen i Ukraina kan føre med seg.

Les heile høyringsforslaget HER

Innskrenker rettane til born og unge

I fire punkt oppsummerer FUG kor dei meiner at forslaget frå Regjeringa går for langt. Endringane som er foreslått innskrenker rettane til born og unge i for stor grad.

Heile høyringssvaret til FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev