Rammeplan SFO

Første skoledag, skolestart
Biletet syner ei jente på veg til skolen på fyrste skoledag.

FUG har gjeve si uttaling til forslag til nasjonal rammeplan for skolefritidsordninga (SFO). Vi ynskjer ein rammeplan velkomen og har gjeve nokre innspel som vi meiner vil gjere rammeplanen betre.

Utdaningsdirektoratet sende utkastet til rammeplan for SFO på høyring i desember 2020. Hovedhensikta med rammeplanen er å gje eit likare SFO-tilbod med betre kvalitet i heile landet.

Heile høyringa kan du lese HER.

Likare SFO i heile landet

Vi trur at en nasjonal rammeplan vil gje eit meir likeverdig tilbod i heile landet. Vi saknar føresegner om makspris og moderasjon. Vi saknar òg ei tydelegare omtale av samiske språk i rammeplanen.

Heile høyringssvaret frå FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev