NOU 2023: 16 og 17

Biletet syner eit forstørra koronavirus

Justis- og beredskapsdepartementet opna omtrent samtidig høyring av to offentlege utgreiingar. Den eine er Koronautvalet sin rapport og den andre er frå Totalberedskapskommisjonen. FUG og FUB har svara saman på desse i eit høyringssvar, sidan dei er tett knytt saman innanfor dei tema som som opptar foreldreutvala.

Utgreiingane kan du lese HER og HER.

Spørreundersøkingar

Både FUG og FUB syner til spørreundersøkingar som dei har gjort om foreldresamarbeid under pandemien.

Heile høyringssvaret kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev