Nasjonal trafikksikringsplan

Biletet syner eit trafikkskilt som betyr fare, barn ved vegen.

Hjartesone

FUG har fått høve til å gje innspel i samband med revisjon av nasjonal trafikksikringsplan. Vi ynskjer å halde fram med deltaking i Hjartesone-arbeidet, og at brosjyra «særleg farleg skoleveg» blir formidla også til foreldre med barn i skolen.

Den endelege planen finn du HER.

Heile innspelet kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev