Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

FUB og FUB mener den raske digitaliseringen av og i samfunnet utfordrere oss til å satse på god og tilpasset kvalitet i utdanningen. Dette starter allerede i barnehagen og grunnskolen, så rekrutteringen til og utviklingen av lærerutdanningene må styrkes.

FUG og FUB har laget ett felles høringssvar til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Innspillene er begrenset til temaer som treffer våre arbeidsområder. Høringssvaret finner du nederst på siden.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev