Krafttak mot lærarmangel

Marie Skinstad-Jansen
Biletet syner nestleiar i FUG, Marie Skinstad-Jansen

FUG har gjeve innspel til forskings- og utdanningskomiteen på Stortinget i samband med representantforslag om eit krafttak mot
lærermangel i skolen – Dokument 8:85 S (2020-2021)
. Høyringa var ei «digital» høyring.

Du kan sjå bodskapen til FUG, ved nestleiar Marie Skinstad-Jansen, HER frå 20 minutt og 20 sekund ut i opptaket.

Tre punkt

Skinstad-Jansen peiker på ei satsing på foreldresamarbeid som fag i lærarutdanninga, ei solid og god lovfesting av rådsorgana i skolen og fleire kvaliserte lærarar som viktige faktorar for en god skole som er attraktiv for lærarar å arbeide i.

Ei skriftleg utgåve av FUG sitt innspel kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev